Geschiedenis


Het Han Gerlach Studiefonds is opgericht overeenkomstig de wilsbeschikking van een vroegere burgemeester van het dorp Koudekerke en diens vrouw. Henri Jacques Emile Gerlach van St.-Joosland (1855-1925) was van 1908 tot 1913 burgemeester van Koudekerke (Walcheren). Hij was getrouwd met Pieternella Francina Gerlach-Penny.
Uit hun huwelijk werd slechts één kind geboren, de zoon Henri Jacques. De toevoeging 'van St.-Joosland' berust op het feit dat de heer Gerlach het ambachtsheerlijk recht (d.w.z. de titel) van de in 1631 bedijkte polder St.-Joosland in het zuidoosten van het eiland Walcheren, had aangekocht. (De naam van deze polder komt ook voor in die van het aldaar gelegen dorp 'Nieuw- en St.-Joosland'.) Burgemeester Gerlach was zelf zoon van een predikant en zijn zoon Henri Jacques ging eveneens theologie studeren. Hij vertrok daarvoor in 1916 op 21-jarige leeftijd naar Utrecht, maar overleed daar al na een jaar. Burgemeester Gerlach was een vermogend man.
Zijn vrouw en hij besloten hun – aanzienlijke – vermogen na het overlijden van de langstlevende echtgenoot, onder te brengen in een fonds ten behoeve van hervormde studenten theologie. Zo geschiedde dan ook bij het overlijden van mevr. Gerlach-Penny in 1946, die al in haar testament van 1926 (dus na het overlijden van haar echtgenoot in 1925) het reglement voor de bijbehorende stichting vastgelegd had. Het fonds werd genoemd naar hun overleden zoon; daarbij werd diens roepnaam 'Han' gebruikt.