Werkzaamheden


Het mag duidelijk geworden zijn dat de Stichting Han Gerlach Studiefonds haar werkzaamheden zowel direct als indirect verricht. Direct doordat zij beurzen ter beschikking stelt aan theologische studenten en predikanten en kerkelijk werkers. Indirect doordat zij organisaties ondersteunt die de theologische vorming en toerusting van theologische studenten, predikanten, kerkelijk werkers en kaderleden van protestantse gemeenten ten doel hebben. Praktisch komt het er op neer dat de stichting het vermogen beheert en ter beschikking stelt.