Home

 

Welkom op de homepage van de Stichting Han Gerlach Studiefonds!

Op deze website vindt u informatie over de geschiedenis en het karakter van ons fonds. Verder treft u hier onze actuele contactgegevens aan.

Hieronder ziet u een foto van het wapen van het dorp Koudekerke op Walcheren. Daar liggen de wortels van het Gerlachfonds. De activiteiten van het fonds hebben zich echter in de loop der jaren aanzienlijk uitgebreid. Mede door middel van steun aan andere instanties leveren wij een bijdrage aan de financiering van opleiding, vorming en toerusting van predikanten en kerkelijk werkers in Nederland, Oost-Europa en Afrika.

Ondanks deze enorme verbreding blijft de verbinding met Koudekerke gewaarborgd. In de statuten is namelijk vastgelegd dat de predikant van de Protestantse Gemeente Koudekerke automatisch lid is van het bestuur van de Stichting Han Gerlach Studiefonds.